Lắp tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824

Lắp hệ thống liên lạc nội bộ cho văn phòng, tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824 phù hợp cho văn phòng ,nhà nghỉ ,khách sạn hay nhà xưởng, với số lượng người dùng tổng đài điện thoại nội bộ từ 8 cho đến 24 người dùng. nếu văn phòng có từ 1 cho tới 8 nhân  viên ,hay nhà nghỉ ,khách sạn ,nhà xưởng ta có khung chính tổng đài Panasonic kx-tes824. Những  văn phòng ,nhà nghỉ ,khách sạn cần lắp tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824 lớn hơn 8 số máy lẻ điện  thoại  và có từ 3 cho đến 8 đường bưu điện vào ta có cấu hình mở rộng như sau.

I-                Lắp tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824( 3-8)

3 đường bưu điện vào và 8 số máy lẻ nội bộ .dùng cho văn phòng ,nhà nghỉ ,khách sạn .có từ 1 đến 3 đường bưu điện vào và có từ 1 đến 8 người dùng . ta chỉ cần khung chính pansonic kx-tes824 .

II-               Lắp tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824  (3-16)

cho văn phòng , nhà nghỉ ,khách sạn .với văn phòng có từ 3 đường  bưu điện vào và có tới 16 người dùng điện thoại máy lẻ thì ta có cấu hình như : Panasonic kx-tes824 và lắp card panasonic kx-te82474 .

III-              Lắp tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824 (6-24)

với văn phòng ,nhà nghỉ ,khách sạn cần lắp tới 24 số điện thoại máy lẻ .ta có cấu hình như  Panasonic kx-tes824 + lắp thêm card Panasonic kx-te82483 và card Panasonic kx-te82474 .

IV-             Lắp tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes (8-24)

nếu là văn phòng ,nhà nghỉ ,khách sạn có từ 1 đến 7 đường điện thoại vào và cần tới 24 người dùng điện thoại nội bộ thì với tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824  ta có cấu hình như .khung chính Panasonic kx-tes824 + lắp card mở rộng Panasonic kx-te 82480 tích hợp sẵn 2 đường bưu điện vào và 8 số điện thoại nội bộ  + lắp card Panasonic kx-te82483 tích hợp sẵn 3 đường bưu điện vào và 8 số điện thoại .

Những cấu hình theo yêu cầu lắp tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824 đáp ứng cho các văn phòng ,nhà nghỉ ,khách sạn. có những người dùng  điện thoại từ 8 số điện thoại ,hay 16 số điện thoại và đến 24 số điện thoại thì lắp tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824 đáp ứng cho nhu cầu về số điện thoại .với tính năng nổi bất của tổng đài điện thoại panasonic kx-tes824 , ghi âm lời chào ,hiển thị số nội bộ

Để được tư vấn lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-tes824 cho văn phòng, nhà nghỉ, khách sạn quý khách hàng liên hệ với công ty chúng tôi là đơn vị chuyên lắp tổng đài điện thoại panasonic .

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng liên hệ Mr Minh 0918991283