Lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300

Nếu lắp tổng đài điện thoại panasonix kx-ns300 analog ta có thể mở rộng tối đa số điện thoại là 128 số với lựa trọn theo nhu cầu khi lắp tổng đài điện thoại với các khung mở rộng và card mở rộng như :

+  tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 có sẵn 6 đường điện thoại vào và 16 số điện thoại (khung chính )

+ khung phụ tổng đài điện thoại kx-ns320 mở rộng thêm 16 số điện thoại

+ card kx-ns5130 card lắp vào khung chính tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 và kết nối với 3 khung phụ mở rộng tổng đài điện thoại

+ kx-ns5180 card mở rộng 6 đường điện thoại vào tổng đài điện thoại

+ kx-ns5173 card mở rộng 8 số điện thoại

+ kx-ns5175 card mở rộng 16 số điện thoại

Theo nhu cầu sử dụng thực tế lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog ta có thể lắp theo nhu cầu như

 Lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog (6 -16) có 6 đường điện thoại vào và 16 số điện thoại

 

lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog (6-32 ) có 6 đường điện  thoại vào và 32 số điện thoại : lăp tổng đài điện thoại kx-ns300  + card kx-ns5174

 

+ lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog(6-48) có 6 đường điện thoại vào và 48 số điện thoại :

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  01

–         Kx-ns5174 *01

+ lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog (6-56) có 6 đường điện thoại vào và 56 số điện thoại

 

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  01

–         Kx-ns5174 *01

–         Kx-ns5173 *01

lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog(6-64) có 6 đường điện thoại vào và có 64 số điện thoại :

 

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  01

–         Kx-ns5174 *02

lắp tổng đài điện thoại  panasonic kx-ns300 analog(6-72) có sẵn 6 đường điện thoại vào và 72 số điện thoại :

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  02

–         Kx-ns5174 *01

–         Kx-ns5173 *01

+ lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog (6-88) có sẵn 6 đường điện thoại vào và 88 số điện thoại :

 

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  03

–         Kx-ns5174 *01

–         Kx-ns5173 *01

lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog(6-96) có sẵn 6 số điện thoại và 96 số điện thoại :

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  03

–         Kx-ns5174 *02

lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog (6-104) có sẵn 6 đường điện thoại vào và 104 số điện thoại :

 

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  03

–         Kx-ns5174 *02

–         Kx-ns5173 *01

 

Lắp tổng đài đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog (6-112) có sẵn 6 số điện thoại vào và 112 số điện thoại :

 

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  03

–         Kx-ns5174 *03

 

lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 analog (6-128) có sẵn 6 số điện thoại vào và 128 số điện thoại :

–         Kx-ns300 *  01

–         Kx-ns5130 *01

–         kx-ns320 *  03

–         Kx-ns5174 *04

 

Như vậy để lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 ta có các cấu hình theo số tổng đài điện thoại theo nhu cầu của quý khách hàng Tùy vào nhu cầu sử dụng tổng đài điện thoại khi lắp tổng đài điện thoại panasonic quý khách hàng có thể lắp tổng đài điện thoại theo nhu cầu của doanh nghiệp về sử dụng số điện thoại .để được tư vấn tốt nhất về lắp tổng đài điện thoại quý khách hàng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và lắp đặt