Tag: lập trình tổng đài

Khai báo tài khoản SIP IMS của VNPT vào tổng đài IP Grandstream, Gateway ATA

Khai báo tài khoản SIP IMS của VNPT vào điện thoại IP 1. Khai báo cho các điện thoại IP Grandstream 2. Khai báo cho các thiết bị ATA của Grandstream a. Khai báo cho frofile – Primary SIP Server: ims.vnpt.vn – Outbound Proxy: 113.171.225.6:5062 b. Khai báo tài khoản – Sip User ID: Số điện thoại người dùng – […]

Hướng dẫn lập trìnhtổng đài Panasonic KX-TES824

Hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic KX-TES824 Bằng bàn key KX-T7730 1.Đăng nhập tổng đài điện thoại panasonic KX-TES824 Program -> *# 1234 (Chú ý: không nhấc tai nghe). 2.Cài đặt ngày giờ Bấm Program -> *# 1234 Nhập 000 ->  SP-Phone  -> Year ( 00-99 ) ->  bấm Auto answer: chọn từ  Jan -> Dec -> Day ( 1 […]