Tag: Hỗ trợ tổng đài điện thoại

Kết nối 2 hoặc nhiều tổng đài IP Grandstream để gọi nội bộ miễn phí

Kết nối 2 hoặc nhiều tổng đài IP Grandstream qua LAN/IP/Wan/Internet để thiết lập các cuộc gọi nội bộ miễn phí KẾT NỐI 2 HOẶC NHIỀU TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM GỌI NỘI BỘ MIỄN PHÍ Ví dụ: Ta có 2 địa điểm Hà Nội và Sài Gòn với chi tiết như sau: – Điểm Hà Nội: […]